News

दक्ष जनशक्तिको अभावले ग्रील तथा स्टील व्यवसायले अपेक्षित गति लिन सकेन्

व्यावसायिक उद्यमको विकास नहुनाले अधिकांश उद्योगहरु विना दर्ता नै सञ्चालनमा, ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड

Saunak Bhatta Motivational speaker || Education Forum || 2017

Saunak Bhatta Motivational speaker || Education Forum || 2017

Nepal Idol || Sandhya Joshi || सहयोग अभियान शुरु || 2017

Nepal Idol || Sandhya Joshi || सहयोग अभियान शुरु || 2017

Billionaire DR BR Shetty on BTV Bishesh with BTV CEO Shambhu Pokharel

Billionaire DR BR Shetty on BTV Bishesh with BTV CEO Shambhu Pokharel

Memory Tips From Memory King Arpan Sharma Daily Education News Business Tv

Memory Tips From Memory King Arpan Sharma Daily Education News Business Tv

Chief Operating Officer or Bank of Kathmandu Lumbini (BOKL) Speaking to Business TV's Bank

Chief Operating Officer or Bank of Kathmandu Lumbini (BOKL) Speaking to Business TV's Bank

Attraction of Nada Auto Show

Main Attraction of Nada Auto Show

BTV ON CALL || Winner of the week || Quality time spent @ Palpasa Cafe || 2017

BTV ON CALL || Winner of the week || Quality time spent @ Palpasa Cafe || 2017